Facebook

Dunderbackens öppna Facebooksida

Länkar

Kollektivhus NU
- information om kollektivhusrörelsen
- tidningen Bo tillsammans (PDF-format)

Boföreningen Framtiden
- boendegemenskap i kollektivhusets form

Kollektivhus och ekobyar i Sverige
- en stor samling hus finns här

Färdknäppen
- boendegemenskap på Södermalm, Stockholm

Sjöfarten
- boendegemenskap i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Familjebostäder
- det allmännyttiga bostadsföretag som byggt Dunderbacken