Epost-adresser till våra grupper:

Styrelsen:
styrelsen(at)dunderbacken.se

Antagningsgruppen:
intresse(at)dunderbacken.se

Ekonomi:
bokföringsfrågor:
ekonomigruppen(at)dunderbacken.se
fakturafrågor:
ekonomi(at)dunderbacken.se

Felanmälningar:
fel(at)dunderbacken.se

Mat-faktura frågor:
matekonomi(at)dunderbacken.se

Marknadsföringsfrågor:
marknad(at)dunderbacken.se

Medlemmar
Bomedlemmar:
alla(at)dunderbacken.se
Externa medlemmar:
medlemmar(at)dunderbacken.se
Volontärer
volontarer(at)dunderbacken.se