Protokoll och dokument för den ideella förening.

Styrelsemöten i Ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken

2018-08-02 Protokoll 9 
2018-07-12 Protokoll 8 
                   Bilaga 2 ver2 
2018-06-12 Protokoll 7 
2018-06-04 Protokoll 6 
2018-05-23 Protokoll 5 
2018-05-09 Protokoll 4 
2018-05-02 Protokoll 3 
2018-04-22 Protokoll 2
2018-04-22 Protokoll 1

2018-08-02 Svar på Avtalsförslag från FB
                   Bilaga 1 Förslag Förvaltningsavtal
                   Bilaga 2 Förslag Hyresavtal Särskilda bestämmelser

Hyresavtal FB 

Anita Perssons hyreskontrakt

Förslag till förvaltningsavtal

Särskild överenskommelse DS

Stadgar ägaralternativ

Stadgar ideell fören godkända av husmötet 2018-02.18 med tillägg