Protokoll och dokument för den ideella förening.
Hyresavtal FB, Anita Perssons hyreskontrakt, Förslag till Förvaltningsavtal och
Särskild överenskommelse DS

Styrelsemöten i Ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken

2018-04-22 Protokoll 1
2018-04-22 Protokoll 2
2018-05-02 Protokoll 3

2018-05-09 Protokoll 4
2018-05-23 Protokoll 5
2018-06-04 Protokoll 6
2018-06-12 Protokoll 7

Hyresavtal FB 

Anita Perssons hyreskontrakt

Förslag till förvaltningsavtal

Särskild överenskommelse DS

Stadgar ägaralternativ

Stadgar ideell fören godkända av husmötet 2018-02.18 med tillägg