Om Dunderbacken

Om Bogemenskapen Dunderbacken

Vi vänder oss främst till dig som över 40 år utan
hemmavarande barn och som
:

  • har intresse och engagemang för ett kollektivt boende
  • vill delta i det gemensamma arbetet
    (matlag, städning, självförvaltning)
  • har ekonomiska förutsättningar att klara av hyresavgiften.

Vi eftersträvar mångfald och bra balans avseende ålder och
etnicitet så att sammansättningen av bomedlemmar ger goda
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende.

Kontakta antagningsgruppen om du vill bli medlem i Dunderbacken.
Därefter blir du inbjuden till middag och information. Styrelsen gör
sedan en bedömning och avvägning om medlemskap kan beviljas.

Externa medlemmar:
Ett inaktivt KHR kommer inte att ha några externa medlemmar.

Du kan i stället bli extern medlem i den nya ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ersätta KHR och ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Som extern medlem får du delta i våra grupper och aktiviteter inte minst som volontär i våra matlag. Du får också närvara vid möten och debattera.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.
Vill du bli extern medlem i den ideella föreningen maila till
intresse(at)dunderbacken.se

 

Dunderbacken - en blick i backspegeln.